ოპერატიული მიწოდება

ცენტრალური საწყობის და ფართო რეგიონული ქსელის მეშვეობით უზრუნველვყოფთ პროდუქციის სწრაფ მიწოდებას საქართველოს მასშტაბით. პარტნიორი მწარმოებლების მხარდაჭერით, შესაძლებელია პროდუქციის უშუალოდ ქარხნიდან მიწოდებაც.