ქებული კლიმატი ბავშვებისთვის - 1 ივნისი „მომავლის გზაში“

ქებული კლიმატი ბავშვებისთვის - 1 ივნისი „მომავლის გზაში“
1 ივნისი 2024
ბავ­შვთა დაც­ვის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღე კომ­პა­ნია „ქე­ბუ­ლი კლი­მატ­მა“ ახა­ლი საქ­ველ­მოქ­მე­დო ინი­ცი­ა­ტი­ვით აღ­ნიშ­ნა.

კომპანიის გუნდი საქველმოქმედო ფონდის „მომავლის გზის დღის ესტუმრა და ბავშვებს 1 ივნისი ინდივიდუალური საჩუქრებით საჩუქრებით საკვები და სხვა საჭირო პროდუქტებით მიულოცა. ინიციატივა „ქებული კლიმატი ბავშვებისთვის ემსახურება ბავშვთა კეთილდღეობის ხელშეწყობას ჯანსაღი, უზრუნველყოფილი, კომფორტული გარემო-პირობების შექმნით და ითვალისწინებს პერმანენტულ ღონისძიებებს ღონისძიებებს.

„დღე­ვან­დე­ლი დღე მხო­ლოდ და­სა­წყი­სია ჩვე­ნი გრძელ­ვა­დი­ა­ნი გეგ­მის, რომ­ლის მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნაა ბავ­შვე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბის ხელ­შე­წყო­ბა. კორ­პო­რა­ცი­უ­ლი სო­ცი­ა­ლუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, რო­გორც სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვი­სა და ბიზ­ნე­სის­თვის ორ­მხრი­ვად სა­სარ­გებ­ლო, მდგრა­დი მოქ­მე­დე­ბა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჯერ კი­დევ ახა­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. ამი­ტო­მაც, მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად მიგ­ვაჩ­ნია ჩვე­ნი ინი­ცი­ა­ტი­ვის , რო­გორც მა­გა­ლი­თი­სა და ინ­სპი­რა­ცი­ის წყა­როს გა­ზი­ა­რე­ბა ბიზ­ნეს სექ­ტო­რი­სათ­ვის“.

გალერეა