ღერძული ვენტილატორი

ვაჩვენოთ როგორც:      
საწყობშია

Helios გვთავაზობს დაბალწნევიან ღერძულ ვენტილატორებს, რომელთაც აქვთ ოთხი კონსტრუქციული სახე.

შეკვეთა
საწყობშია

HELIOS RADAX.VAR სერია შექმნილია სხვადასხვა სირთულის დავალების შესასრულებლად. მისი ფრთები გარდამავალია ღერძულიდან რადიალურისაკენ. კონსტრუქციის ამგვარი ინჟინერული გადაწყვეტილება საშუალეაბას იძლევა მივიღოთ ჰაერის დიდი მოცულობა სისტემის მაღალი წინაღობის პირობებში.

შეკვეთა

დაბალწნევიანი და მაღალწნევიანი ღერძული ვენტილატორები.