გათბობის სტაციონარული ქვაბი

ვაჩვენოთ როგორც:      

ბუნებრივ აირზე, დიზელზე და მყარ საწვავზე მომუშავე სტაციონარული ქვაბები.