ცენტრალური გათბობის ქვაბი

ბუნებრივ აირზე მომუშავე ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგების კედლის ქვაბები.
ბუნებრივ აირზე მომუშავე ცენტრალური გათბობისა და ცხელი წყლით მომარაგების კედლის საკონდენსაციო ქვაბები.
დენზე მომუშავე ელექტრო ქვაბები, რომლებიც გამოიყენება გათბობისა და ცხელი წყლის მომარაგებისთვის

ცენტრალური გათბობის კედლის საკონდენსაციო და კონვექციური ქვაბები.